Ca Es

Preguntes freqüents

Què és el Coaching amb PNL?
El Coaching és un procés metodològic que té com a objectiu donar suport a persones, organitzacions i equips de treball a obtenir resultats extraordinaris en la seva vida.
A través de converses estructurades amb el/la coach, la persona pren consciència de la situació i incrementa les alternatives per aconseguir qualsevol objectiu, personal, educacional o professional.  Els beneficis principals, és que ajuda a aconseguir millors resultats en menys temps, i la persona guanya en benestar general.

En el coaching ens enfoquem als resultats, solucions, en què l’important són les accions que duem a terme per aconseguir el que volem. En conseqüència, genera compromís i acció en les metes personals, professionals, educatives i empresarials.

La Programació Neuro-Lingüística és una metodologia centrada en la comprensió del funcionament de l’ésser humà, en comprendre com funcionen els nostres processos mentals i emocionals i en facilitar el desenvolupament d’habilitats per canviar hàbits, conductes i creences limitadores.

La combinació del coaching amb els recursos de PNL s’eliminen els frens més inconscients que intervenen en la gestió emocional, i per tant, els processos de coaching s’acceleren i són duradors en el temps.

Què és el Mindfulness o consciència i atenció plena?
El mindfulness, o atenció plena, és un estat de consciència, d’acceptació i observació de l’experiència tal com és al moment present, sense valorar-la ni jutjar-la.  Les claus a tenir en compte durant la pràctica del mindfulness són:
1. Atendre al que ocorre en el present
2. No comparar l’estat actual amb un ideal
3. No jutjar el que s’observa
4
. Acceptar que l’experiència no és permanent
S’està aplicant amb èxit en diferents situacions com l’ansietat, estrès, depressió, dolor crònic, hàbits alimentosos, hàbits saludables, etc. Més enllà d’una tècnica, implica una forma de veure la vida des de l’aquí i ara, sense jutjar, amb consciència plena. Constitueix una eina molt útil en processos de canvi com és un procés de coaching o PNL.

Qui determina que un/a coach té les competències per exercir amb excel·lència la seva professió?
Estar acreditat per ICF (International Coach Federation), implica que el/la coach ha acceptat sotmetre la seva acció a un Codi Deontològic i responsabilitzar-se per la seva pràctica professional davant d’un Comitè d’Ètica Nacional i Internacional. Implica tenir una formació certificada i avalada per associacions professionals de coaching.

La International Coach Federation és la organització professional de coaches més gran a nivell mundial. Compta amb uns 12.000 membres en 80 països. La ICF treballa per l’exercici professional, rigorós i ètic del coaching, sota estàndards de qualitat internacionalment validats, entre els quals cal destacar el Codi Deontològic per a l’exercici de la professió i les competències claus que ha de tenir una persona professional coach definides per la ICF.

Quins beneficis té un procés de coaching professional?
Genera autoconfiança, desperta la motivació i el desig profund d’avançar, d’aconseguir metes, afavoreix el desenvolupament d’habilitats, de competències i provoca l’acció. Aporta una manera diferent de dirigir, de gestionar recursos, que fomenta el compromís, aflora el talent i la creativitat de cada persona. Treu a la llum tot el potencial de la persona.

Com és el procés d’acompanyament amb coaching individual?
El plantejament general d’un procés de coaching individual és:

Objectiu a aconseguir
Anàlisi de la situació actual
Recursos de què es disposa
Opcions / solucions
Pla d’acció
Seguiment de les accions empreses

Per què el coaching s’ha fet tan popular?
Aquestes són algunes de les raons, pot haver-n’hi moltes més:
1. Moltes persones s’estan adonant que estan fent el que HAN fer, no el que VOLEN fer.
2. Estem en constant canvi, canvis de paradigmes, crisi de valors, necessitat de reorientar-se professionalment, etc.
3. Per necessitat de noves capacitats i competències (a nivell personal i professional).
4. Perquè les persones busquen estudiar i treballar més d’acord amb els seus valors i aconseguir major satisfacció en la seva vida professional.
5. Espiritualitat. L’espiritualitat és cada dia més present al món i en tots els àmbits. El Coach ajuda el client a sintonitzar millor amb el seu interior i amb el seu exterior, a equilibrar els seus tres pilars: el que sent, el que pensa i el que fa.
6. Moltes vegades no passem a l’acció perquè tenim la “creença” que no podem, tenim barreres que estan a la nostra pròpia ment. El/la coach pot ajudar-nos a veure on nosaltres per nosaltres mateixos no arribem a veure.

Quan és útil contractar un/a coach?
Quan estem en un procés de canvi, quan necessitem fer un canvi, per aconseguir una meta, millorar en alguna cosa, veure noves perspectives i alternatives.

En què es diferencia el Coaching Professional de la Consultoria, Teràpia, Mentoring o Entrenament esportiu?

Una consultoria té a veure amb informació, sistemes i anàlisi, fa recomanacions i prepara estratègies per solucionar un problema. Un bon coach és un expert en persones i ajuda a assolir objectius a persones que potser per si soles no ho aconseguirien.
La psicoteràpia, s’orienta a corregir i superar problemes psicològics, generalment relacionats amb un patiment psicològic, i es parteix sobretot de l’experiència passada.  Amb el coaching es parteix del present (situació actual) cap al futur (situació desitjada) establint quins passos i accions cal fer per arribar-hi. Es compta amb que la persona està “sana” i compromesa amb l’objectiu a aconseguir.
En el mentoring es forma, aconsella una persona amb menys experiència, sobre una temàtica que domina. La relació amb el/la deixeble/a és llarga i de transferència de coneixements i experiència. I en canvi, en el coaching, les respostes les té el client, i són processos que duren generalment entre dos i tres mesos.
L’entrenament esportiu es basa en principis esportius com: anar cap a la meta, ser el millor, guanyar a l’altre. En canvi, el coaching reforça les habilitats del client, no ajuda a vèncer l’equip contrari. No ensenya, sinó que ajuda a aprendre.

Quin és el marc legal i ètic del Coaching Professional?
Hi ha dos punts a tenir en compte d’acord a les responsabilitats legals de tot/a Coach Professional, a nivell internacional.

1. Acord de Confidencialitat: La “Aliança” entre Coach-Client és TOTALMENT confidencial i està supeditat a les lleis espanyoles o del país d’origen del client.
2. Codi Ètic: Com a “Coach Professional” ens regim sota el codi ètic de la ICF (International Coach Federation) i el codi ètic del Col·legi de Psicòlegs.

Quina és la rendibilitat de la inversió en Coaching?
Un estudi de Manchester.Inc va revelar que companyies que van proporcionar coaching als seus executius van experimentar millores en diversos àmbits. L’estudi inclou 100 directius, la major part de companyies de les Fortune 1000.
Entre els resultats de l’estudi cal destacar que:

• A nivell de beneficis per a les empreses que van proporcionar coaching als seus executius, hi ha:
Productivitat (esmentat pel 53% dels directius); Qualitat (48%); Cohesió organitzacional (48%); atenció al client (39%); Reducció de queixes de clients (34%); Retenció de directius que van rebre coaching (32%); Reducció de costos (23%); Rendibilitat (22%)

• A nivell de beneficis per als directius que van rebre coaching, hi ha:
Relació laboral amb els seus empleats (Esmentat pel 77% dels executius); Relació laboral amb els superiors directes (71%); Treball en equip (67%); Relació laboral amb companys del mateix nivell (63%); Satisfacció a la feina ( 61%): Reducció de conflictes (52%); Compromís amb l’organització (44%); Relació laboral amb els clients (37%).

Font: www.manchesterus.com

KaizenSingular és un projecte de Roser Claramunt, psicòloga coach i formadora d’habilitats · Consulta privada a Igualada (presencial) i online / virtual.7 falsos mites sobre la meditació Mindfulness · Roser Claramunt

Avui vull desmuntar algunes de les creences o falsos mites sobre la meditació Mindfulness amb els quals em trobo...

Ningú és perfecte: Com gestionar el perfeccionisme, 3 passos per deixar de sentir-te culpable | Roser Claramunt

Com gestionar el perfeccionisme?. Ningú és perfecte o perfecta. I, no obstant això, ens obsessionem amb ser-ho. Voler...

No et rendeixis, poema anònim erròniament atribuit a Benedetti | Roser Claramunt

«No et rendeixis» és un poema anònim que en diverses publicacions s’ha atribuït erròniament a Mario Benedetti. De fet, la...

Com maximitzar productivitat i bona convivència, fent teletreball amb fills a casa | Roser Claramunt

Maximitzar productivitat i alhora una bona convivència, fent teletreball amb fills a casa, és un repte...